AktualnościMsze św.NabożeństwaOgłoszeniaSakramentyKultGrupyGaleria

PogrzebCmentarzKapłaniHistoriaKaplicaKontaktArchiwumLinki

Historia

Miejscowość

Nietrzanowski kościół

Nietrzanowo położone jest na wzgórzu, na północny wschód od Środy Wielkopolskiej. Nazwa miejscowości pochodzi od rycerza Nietrzana.

Wieś ta należała do rodu Doliwów z Dębna. Później była w rękach Macieja Kota, który sprzedał ją Mikołajowi
z Brodowa. Dalej właścicielami Nietrzanowa byli od roku 1578 Wojciech Kaczanowski, później Kasztelanowa Bydgoska, Sczanieccy i do czasu wybuchu II wojny światowej Stablewscy.

Miejscowość od strony południowej otoczona jest lasem, a od północy pasem łąk, które przecina rzeczka Maskawa – wiosną często występująca z brzegów i tworząca malownicze rozlewiska.

Kościół i otoczenie

Nie jest znana dokładna data erygowania parafii. Przypuszcza się jednak, że nastąpiło to już w XII wieku.

Kościół parafialny powstał prawdopodobnie w XIII wieku. W aktach grodzkich poznańskich, w roku 1393 zapisany jest wikariusz Wacław.

Pierwotnie kościół w Nietrzanowie wykonany był z drzewa modrzewiowego.

W latach 1664 – 1666, za ks. proboszcza Tomasza Depiusa wzniesiono nowy kościół murowany z cegły, pokryty dachówką, z półtorametrowej grubości murami. Budowniczym kościoła był Jan Koński z Poznania.

Rysunek starego kościoła

Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych poświęcony został w październiku 1677 r., przez sufragana poznańskiego Macieja Kurskiego.

Pod koniec XIX wieku kościół okazał się zbyt szczupły dla potrzeb parafii. Z tego względu w latach 1900 – 1901,
za ks. proboszcza Adama Świdzińskiego przystąpiono do rozbudowy świątyni. Prace prowadził budowniczy Heliodor Matejko. W efekcie nastąpiła gruntowna przebudowa, a z dawnej budowli pozostała tylko wieża zachodnia, trzykondygnacyjna, opilastrowana, na planie kwadratu. Dobudowano prezbiterium i dwie nawy boczne.

Nałożenie widoku starego kościoła na bryłę kościoła po rozbudowie

Przebudowa była możliwa tylko dzięki wydatnej pomocy kolatorów kościoła – rodziny Stablewskich ze Szlachcina i Grudzińskich z Brodowa, a także dzięki wielkiej ofiarności parafian.

Po zakończeniu przebudowy, 25 czerwca 1901 r., biskup Edward Likowski konsekrował nową świątynię. Potwierdzeniem tego faktu jest tablica pamiątkowa umieszczona na lewym boku tumby ołtarzowej.


tłumaczenie tutaj

Wielkim wydarzeniem w życiu parafii, było sprowadzenie do Nietrzanowa w 1902 r. z Rzymu, obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od tego czasu rozpoczęły się nabożeństwa ku czci NMP Nieustającej Pomocy.

Kościół wybudowany jest na planie prostokątnym, w konstrukcji tradycyjnej ceglanej, trzynawowy – nawa główna oraz dwie nawy boczne wchodzące do kaplic, z trójbocznym zamknięciem prezbiterium i zachodniej kaplicy. Od strony południowej znajduje się zakrystia, a od północnej dawna loża kolatorska.

Nałożenie planu starego kościoła na plan kościoła po rozbudowie

We wszystkich pomieszczeniach sklepienia krzyżowe wsparte na pilastrach i kolumnach. Więźba dachowa drewniana o skomplikowanej konstrukcji, łączącej elementy więźby płatwiowo – kleszczowej i wieszarowej jednowieszakowej. Dach kościoła stromy, dwuspadowy drewniany, kryty dachówką ceramiczną podwójną, układaną w koronkę. Wieża trzykondygnacyjna, zwieńczona latarnią z baniastym hełmem, pokryta rombowymi płytkami z blachy cynkowej.

W kościele znajduje się ołtarz główny z wizerunkami Piotra i Pawła, oraz cztery ołtarze boczne. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, oraz ołtarz Wszystkich Świętych – głównych patronów parafii. Całość utrzymana jest w stylu barokowym.

Wnętrze kościoła z widokiem na ołtarz główny

Ołtarz Wszystkich Świętych

Ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Od strony południowej znajduje się kaplica z ołtarzem Serca Jezusowego ufundowana w 1887 r. przez Teresę
z Grudzińskich Szołdrską z Brodowa, a od strony północnej druga kaplica boczna.

Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego

Druga kaplica boczna

Na bocznych filarach umiejscowione są figury św. Antoniego i św. Krzysztofa.

Święty Antoni

Święty Krzysztof

W podziemiach świątyni znajduje się krypta grobowa rodziny Stablewskich ze Szlachcina. Spoczywa w niej Sylwester Sczaniecki (+1785 – taką datę podają źródła historyczne, choć na tablicy nagrobnej podany jest rok śmierci 1795) – starosta średzki, dziadek znanej działaczki narodowej Emilii Sczanieckiej oraz kolatorzy kościoła Kazimiera z Łąckich Stablewska (+1882) i Tertulian Stablewski (+1895) oraz ich wnuczka Izabella (+1918).

Płyta epitafijna Stablewskich 

Tablica nagrobna Sylwestra Sczanieckiego 

Wokół kościoła znajdują się groby kapłanów pracujących w parafii: ks. Stanisława Hoppe (+1827), ks. Edwarda Bulczyńskiego (+1892) – dziekana średzkiego, ks. Adama Świdzińskiego (+1925), ks. Edmunda Stempniewicza (+1926) i ks. kan. Józefa Walenciaka (+1998).

Grób ks. kan. Józefa Walenciaka 

Pochowani są także Teresa z Grzymałów Grudzińska Szołdrska (+1887), Wiktor Szołdrski (+1885), fundatorzy kaplicy Serca Bożego z Brodowa, Ludwik Drwęski – dziedzic Brodowa, Alfons Białkowski (+1869) – powstaniec z 1848 r. oraz jego żona Stefania z hrabiów Bnińskich Białkowska (+1886) – z Pierzchna.

Groby kapłanów i fundatorów kościoła

Na cmentarzu przykościelnym znajduje się również grób fundatora i kolatora rozbudowanego kościoła Stanisława Stablewskiego, działacza społecznego Juliusza Kraziewicza (+1895) – założyciela Kółka Rolniczego w Piasecznie koło Tczewa w 1862 r., groby sióstr Elżbietanek oraz nagrobek, rzeźba z piaskowca Marii z Białkowskich Zaremby (+1880), wykonany przez warszawskiego artystę Syrewicza, przedstawiający żałobnicę z trenem w ręku.

 

Rzeźba nagrobna

Na ścianie kościoła znajduje się tablica upamiętniająca ofiary wojny polsko – bolszewickiej z naszej parafii, a na murze przy cmentarzu tablica ofiar pierwszej wojny światowej.

Na filarach przy bramie kościoła stoją figury św. Wawrzyńca i św. Jana Nepomucena.

Przed bramą kościoła ustawiona jest odnowiona figura św. Antoniego, który z wysoka patrzy na otaczające nietrzanowski kościół, łąki i pola.

św. Wawrzyniec 

 

św. Nepomucen 

Tablica poległych w wojnie Polskiej

Tablica ofiar I wojny światowej

Figura św. Antoniego

 

Proboszczowie

ks. Adam Świdziński

W 1898 r. parafię objął ks. Adam Świdziński. Za jego czasów został rozbudowany kościół nietrzanowski i w takiej formie istnieje po dzień dzisiejszy. Proboszczem był do śmierci w 1925 r.

Widok kościoła po rozbudowie 

ks. Edmund Stempniewicz

Po śmierci ks. Adama Świdzińskiego w 1925 r., proboszczem został ks. Edmund Stempniewicz. Niestety po roku niespodziewanie zmarł w wieku 45 lat.

ks. Leon Chocieszyński

Ostatnim proboszczem przed drugą wojną światową, został w 1926 r. ks. Leon Chocieszyński, który prowadził parafię do 1941 r.

Ks. Chocieszyński w otoczeniu młodzieży męskiej nietrzanowskiej parafii

Podczas drugiej wojny światowej okupanci niemieccy zamienili nietrzanowski kościół na magazyn wojskowy. Do wyzwolenia parafianie nie mieli wstępu do świątyni. Na szczęście kościół podczas wojny nie został zniszczony i zaraz po wyzwoleniu można było na nowo organizować życie parafialne.

ks. Aleksander Rozmiarek

Pierwszym powojennym proboszczem, został w 1945 r. ks. Aleksander Rozmiarek. Kierował parafią do 1959 r. W tym czasie ufundowano dla kościoła nowy dzwon, poświęcony w 1956 r.

ks. Stanisław Nowak

Od marca do czerwca 1959 r. obowiązki zarządcy parafii pełnił ks. Stanisław Nowak.

ks. Józef Walczak

Od lipca 1959 r. proboszczem nietrzanowskim był ks. Józef Walczak, który w 1961 r. postanowił wymalować wnętrze kościoła. Wtedy też została przez artystę A. Gielniaka namalowana polichromia na sklepieniu, techniką al secco.

Fragment polichromii

Wnętrze kościoła w latach sześćdziesiątych

ks. Józef Walenciak

Dnia 1 września 1965 r. parafię nietrzanowską objął ks. Józef Walenciak, który proboszczem był do 30 czerwca 1996 r.

Dożynki parafialne 1966 r.

Pośród wielu prac, które podjął ks. Józef Walenciak, jedną z ważniejszych był remont konstrukcji drewnianej i pokrycia wieży kościelnej w 1971 r. Elementy drewniane zostały częściowo wymienione i wzmocnione, a łupek, który pokrywał hełm wieży zastąpiono blachą cynkową pomiedziowaną. Przez odsłonięcie prześwitów ukazano jej piękno i lekkość.

Widok kościoła z wieżą przed remontem

Wieża po remoncie

Wielkim zadaniem dla ks. Walenciaka było utworzenie ośrodka duszpasterskiego z kaplicą w Murzynowie Leśnym, która otrzymała wezwanie św. Maksymiliana Kolbego. Z tego powodu ks. J. Walenciak był wielokrotnie szykanowany przez ówczesne władze. Za jego czasów została tam też wybudowana salka katechetyczna oraz powstał plac pielgrzyma.

Kaplica w Murzynowie Leśnym

Ołtarz w kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbe 

W 1977 r. parafia przeżywała nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Nawiedzenie Cudownego Obrazu

W latach osiemdziesiątych kościół został ponownie wymalowany.

Jesienią 1987 r. kościół został uszkodzony po przejściu trąby powietrznej. Zerwana została dachówka z kościoła, połamane drzewa przy kościele i na cmentarzu, połamany krzyż oraz wiele nagrobków.

Kościół po przejściu trąby powietrznej

Złamany krzyż na cmentarzu

Ks. kan. Józef Walenciak przeszedł na emeryturę w 1996 r., a zmarł w 1998 r. Zgodnie z życzeniem został pochowany przy nietrzanowskim kościele.

 

ks. Stanisław Wawrzyniak

Następnym proboszczem parafii został z dniem 1 lipca 1996 r. ks. Stanisław Wawrzyniak.

W 2002 r., w 100-lecie sprowadzenia do Nietrzanowa obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ks. Stanisław zorganizował nawiedzenie rodzin parafii przez kopię obrazu Nietrzanowskiej Pani.

Z materialnych dokonań ks. Wawrzyniaka wymienić trzeba remont plebani z wymianą dachu, ogrodzenie cmentarzy oraz utwardzenie alejek. Najważniejsze jednak było przygotowanie i rozpoczęcie wymiany dachu na kościele.

Wymiana dachu

Przez niespełna sto lat posługiwały w parafii siostry zakonne ze Zgromadzenia św. Elżbiety, w klasztorze ufundowanym przez Elżbietę Stablewską ze Szlachcina. Niestety z braku nowych powołań siostry w 1998 roku opuściły naszą wspólnotę.

Klasztor sióstr Elżbietanek

Zdjęcie archiwalne z jubileuszu ślubów zakonnych siostry Atanazji

 

ks. Robert Kmieciak

1 sierpnia 2005 r. posługę w parafii rozpoczął ks. proboszcz Robert Kmieciak. Poza duchowym przewodnictwem parafii, ks. Kmieciak kończy wymianę dachu na kościele. Wspomnieć należy również o innych jego dokonaniach, takich jak wymiana konstrukcji drewnianej dzwonnicy w wieży, wymiana instalacji elektrycznej w kościele zniszczonej po uderzeniu pioruna w dniu 15 kwietnia 2008 r., malowanie wnętrza kościoła i wykonanie jego oświetlenia na zewnątrz. Swoją posługę kapłańską w parafii zakończył w 2010 r. zorganizowaniem misji parafialnych.

Zakończenie misji 2010

Nowa konstrukcja drewniana dzwonnicy

Kościół oświetlony z zewnątrz

ks. Marian Derkaczewski

Z dniem 1 lipca 2010 r. proboszczem nietrzanowskiej parafii został ks. Marian Derkaczewski.

Ks. Marian Derkaczewski

W październiku 2011 r. zostało w kościele poświęcone przez ks. proboszcza okno bł. Jana Pawła II.

Poświęcenie okna

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu proboszcza, w wieży kościoła zawisł dzwon „Bł. Jan Paweł II Wielki”, poświęcony dnia 4 grudnia 2012 r. przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, a dzwonnica została wyposażona w napęd elektryczny.

Poświęcenie dzwonu

Dzwony w wieży kościelnej

W 2012 r. zakończony został remont elewacji kościoła. Prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków
i rozłożone były na dwa lata.

Kościół z nową elewacją

Ostatnim dziełem ks. Derkaczewskiego było sprowadzenie w listopadzie 2012 r. z Krakowa do parafii relikwii św. Jana Pawła II.

 

Delegacja z ks. proboszczem w Krakowie

Relikwiarz w naszym kościele

W grudniu 2012 r. ks. proboszcz Marian Derkaczewski zakończył posługę kapłańską w parafii.

ks. Waldemar Jaśkowiak

Z dniem 22 grudnia 2012 r. proboszczem parafii został ks. Waldemar Jaśkowiak.

Powitanie proboszcza przez delegację parafian

 

Remonty i inwestycje parafialne od 2000 r.

Sierpień - październik 2004 r. - remont dachu nad prezbiterium kościoła

20 - 30 września 2004 r. - remont generalny kaplicy św. Maksymiliana w Murzynowie Leśnym

24 października - 8 grudnia 2005 r. - remont południowej części dachu na kościele

 15 października - 21 listopada 2006 r. - ostatni etap wymiany dachu na kościele

 Styczeń 2007 r. - wymiana konstrukcji drewniej dzwonnicy na wieży kościoła

Kwiecień 2007 r. - naprawa pęknięć nadproży łukowych oraz pęknięć sklepienia

Czerwiec 2007 r. - renowacja figury św. Antoniego i postumentu przed kościołem 

Wrzesień 2008 r. - remont bramy głównej kościoła

Kwiecień - maj 2008 r. - wymiana instalacji elektrycznej w kościele po uderzeniu pioruna w wieżę kościoła

5 maja 2009 r. - rozpoczęcie remontu kaplicy w Murzynowie Leśnym - rozebranie przybudówki, odnowienie elewacji

16 maja 2009 r. - wymiana części ławek w kościele

Sierpień 2009 r. - remont drzwi wejściowych do kościoła

Grudzień 2009 r. - oświetlenie kościoła na zewnątrz

15 marca - 16 maja 2010 r. - malowanie wnętrza kościoła

Grudzień 2011 r. - zawieszenie drugiego dzwonu na wieży kościoła, z instalacją napędu i sterowania elektrycznego

25 maja 2011 r. - 30 września 2012 r. - renowacja zewnętrznej elewacji kościoła

30 września 2012 r. - 30 marca 2014 r. - generalny remont wieży, z pokryciem blachą miedzianą

Sierpień 2013 r. - instalacja alarmu

Sierpień 2013 r. - fundacja nowego krzyża na placu Pielgrzyma w Murzynowie Leśnym

Październik 2013 r. - przebudowa i renowacja Okna Papieskiego

Grudzień 2013 r. - fundacja nowych figurek i żłóbka w kaplicy

Grudzień 2013 r. - styczeń 2014 r. - zakup organów cyfrowych do kościoła

Marzec - kwiecień 2014 r. - nowe ławki do kaplicy w Murzynowie Leśnym

Lipiec 2014 r. - wymiana nagłośnienia w kościele

Wrzesień 2014 r. - założenie monitoringu

Styczeń - luty 2015 r. - instalacja oświetlenia przed dużym cmentarzem

Luty 2015 r. - fundacja nowego krzyża w Nietrzanowie

Październik 2015 r. - położnie kostki brukowej przy kaplicy

Listopad 2015 r. - naprawa podłogi w kaplicy

Maj 2016 r. - fundacja nowego krzyża na dużym cmentarzu

Czerwiec 2016 r. - fundacja stacji Drogi krzyżowej w kaplicy

Listopad 2016 r. - malowanie kaplicy

Luty 2017 r. - nowy krzyż misyjny koło kościoła

Kwiecień 2017 r. - położenie instalacji elektrycznej pod oświetlenie na dużym cmentarzu

Maj 2017 r. - postawienie lampy oświetlającej parking i mały cmentarz

   

Ważniejsze wydarzenia z życia parafii od 2000 r.

2 - 5 kwietnia 2000 r. - parafialne rekolekcje wielkopostne głosił o. Stanisław Nowak, redemptorysta z Paczkowa

11 czerwca 2000 r. - 39 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

24 czerwca 2000 r. - Mszy św. odpustowej ku czci NMP Nieustającej Pomocy przewodniczył ks. Henryk Bączkiewicz z Wolsztyna

29 października 2000 r. - suma odpustowa ku czci Wszystkich Świętych, której przewodniczył ks. Jacek Szymankiewicz z Murzynowa Kościelnego

8 maja 2001 r. - święcenia diakonatu ks. Jacka Wichłacza, w Katedrze Poznańskiej

3 czerwca 2001 r. - 34 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

25 września 2001 r. - 76 osób przyjęło sakrament bierzmowania z rąk ks. abpa Juliusz Paetza

28 października 2001 r. - suma odpustowa ku czci Wszystkich Świętych pod przewodnictwem ks. Bolesława Dolaty z Bnina

19 maja 2002 r. - 24 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

25 maja 2002 r. - święcenia kapłańskie ks. Jacka Wichłacza w Katedrze Poznańskiej

26 maja 2002 r. - prymicje ks. Jacka Wichłacza

27 czerwca 2002 r. - odpust ku czci NMP Nieustającej Pomocy pod przewodnictwem ks. kan. Wojciecha Raczkowskiego ze Środy Wlkp.

27 czerwca 2002 r. - początek nawiedzenia obrazu Nietrzanowskiej Pani po domach parafii

27 października 2002 r. - suma odpustowa ku czci Wszystkich Świętych - ks. Grzegorz Walachowski z Mącznik

22 - 24 marca 2003 r. - rekolekcje wielkopostne głosił ks. kan. Wojciech Raczkowski ze Środy Wlkp.

14 sierpnia 2003 r. - odpust w kaplicy św. Maksymiliana Kolbego w Murzynowie Leśnym

24 września 2003 r. - zakończenie nawiedzenia obrazu Matki Bożej po domach

26 października 2003 r. - odpust ku czci Wszystkich Świętych - ks. Wlademar Mazur z Winnej Góry

28 listopada - 2 grudnia 2003 r. - rekolekcje adwentowe głosił ks. Leon Praczyk ze Świętej Góry

16 maja 2004 r. - 33 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

26 czerwca 2004 r. - odpust ku czci NMP Nieustającej Pomocy z udziałem o. Sylwina, gwardiana franciszkanów z Jarocina

12 września 2004 r. - wizytacja kanoniczna w parafii ks. bpa Marka Jędraszewskiego

24 października 2004 r. - odpust ku czci Wszystkich Świętych - ks. Jan Jarzembowski z Granowa

17 - 18 grudnia 2004 r. - nawiedzenie parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Ucieczki Grzeszników z Wielenia Nadobrzańskiego

15 maja 2005 r. - 31 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

31 lipca 2005 r. - pożegnanie ks. Stanisława Wawrzyniaka

28 sierpnia 2005 r. - dożynki parafialne

4 września 2005 r. - dożynki gminno - powiatowe w Murzynowie Leśnym

30 października 2005 r. - odpust ku czci Wszystkich Świętych - ks. prałat Aleksander Rawecki

8 stycznia 2006 r. - koncert kolęd w kaplicy w Murzynowie Leśnym w wykonaniu Koła Śpiewu „Głos z nad Warty” w Sulęcinku

25 - 29 marca 2006 r. - wielkopostne rekolekcje parafialne prowadził ks. Mirosław Stawicki z Czeszewa

21 maja 2006 r. - 26 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

25 czerwca 2006 r. - odpust ku czci NMP Nieustającej Pomocy - ks. Jarosław Gabler

13 sierpnia 2006 r. - odpust ku czci św. Maksymilian Kolbe w Murzynowie Leśnym

27 sierpnia 2006 r. - dożynki gminne w Miąskowie dla Gminy Krzykosy

3 września 2006 r.  - dożynki i pierwszy festyn parafialny

11 października 2006 r. - sakrament bierzmowania przyjęło 69 osób z rąk ks. bpa Marka Jędraszewskiego

29 października 2006 r. - odpust parafialny ku czci Wszystkich Świętych - ks. Janusz Małuszek ze Środy Wlkp.

1 grudnia 2006 r. - powstanie Parafialnego Zespołu Charytatywnego

17 - 21 marca 2007 r. - wielkopostne rekolekcje parafialne prowadził ks. Waldemar Mazur z Winnej Góry

20 maja 2007 r. - 23 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

24 czerwca 2007 r. - odpust ku czci NMP Nieustającej Pomocy - ks. Jarosław Klupś

3 lipca 2007 r. - Msza św. celebrowana przez ks. abpa Stanisława Gądeckiego, połączona z poświeceniem odnowionego dachu kościoła i figury św. Antoniego

9 września 2007 r. - dożynki parafialne z festynem

28 października 2007 r. - odpust ku czci Wszystkich Świętych - ks. Andrzej Neter

15 - 16 marca 2008 r. - wielkopostne rekolekcje parafialne wygłosił ks. prałat Jan Stanisławski

18 maja 2008 r. - 27 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

24 sierpnia 2008 r. - dożynki i trzeci festyn parafialny

26 października 2008 r. - odpust parafialny ku czci Wszystkich Świętych z udziałem o. Ozeasza, franciszkanina
z Poznania

11 listopada 2008 r. - 55 osób przyjęło sakrament bierzmowania z rąk ks. abpa Stanisława Gądeckiego

14  - 16 marca 2009 r. - rekolekcje wielkopostne głosił o. Krzysztof, paulin z Biechowa

3 maja 2009 r. - Msza św. z okazji 60-lecia OSP w Brodowie

17 maja 2009 r. - 23 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

2 sierpnia 2009 r. - jubileusz 50-lecia pracy organisty, Andrzeja Włoszczyka

16 sierpnia 2009 r. - dożynki parafialne połączone z festynem

25 października 2009 r. - odpust ku czci Wszystkich Świętych z udziałem ks. Piotr Garsteckiego i chóru św. Cecylii z kolegiaty średzkiej

6 grudnia 2009 r. - wizytacja parafii przez ks. bpa Grzegorza Balcerka

16 maja 2010 r. - 13 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

29 maja 2010 r. - Kongregacja dekanalna z Mszą św. w kościele

6 - 13 czerwca 2010 r. - Misje św. przeprowadzili Misjonarze Świętej Rodziny

27 czerwca 2010 r. - pożegnanie ks. Roberta Kmieciaka

Strona główna

 

ostatnia aktualizacja: